V SREDO 20.10.2010 IZREDNI OBČNI ZBOR KLUBA

datum: 06.10.2010

S ciljem popolnitve-zamenjave posameznih članov upravnega odbora v sredo 20.10.2010 izredni občni zbor kluba.

 

 

 

Rokometni  klub Šempeter – Vrtojba

Trg Ivan Roba 4A

5290 Šempeter pri Gorici

DŠ 96876301

 

   

                                                     V A B I L O

 

Vse člane našega društva vabimo na občni zbor, ki bo v sredo, 20.10.2010,

ob 19:00 uri v prostorih Športnega centra HIT v Šempetru.

 

Dnevni red:

 

1.      Izvolitev organov občnega zbora (delovnega predsednika, zapisnikarja, dveh overovateljev,    verifikacijske komisije)

2.      Razrešitev članov upravnega odbora

3.      Izvolitev novih članov upravnga odbora

4.      Razno

 

 

 

 

                                                                        ROKOMETNI  KLUB

                                                                       ŠEMPETER – VRTOJBA

                                                                               Predsednik:

                                                                           Radoš Frančeškin